سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دوست و دشمن

فرزندم!


هزار دوست بگیر

که هزار
دوست  هم کم است

و یک دشمن مگیر

که یک
دشمن هم زیاد است...


لقمان حکیم{رحمه الله}مطلب بعدی : دوست